V druhé polovině roku se podařilo zrealizovat několik projektů z kobercových dílců NEC Shapes Marlin Contract – bližší informace poskytneme na vyžádání.